پیام رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران به مناسبت روزهای جهانی و ملی مددکاری اجتماعی

پیام رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران به مناسبت روزهای جهانی و ملی مددکاری اجتماعی
پیام رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران به مناسبت روزهای جهانی و ملی مددکاری اجتماعی را که در آخرین هفته سال 1397 و در آستانه این روز مهم منتشر شد در ادامه می خوانید: “به نام خدایی که در این نزدیکی است” ترویج روابط انسانی، ضرورت جامعه کنونی در ابتدا... 

آخرین موضوعات