اشغال ۹۰ درصد پست‌های مددکاری زندان‌ها توسط غیرمتخصصین

اشغال ۹۰ درصد پست‌های مددکاری زندان‌ها توسط غیرمتخصصین
یک جامعه شناس و مدرس دانشگاه با اشاره به بسترسازی مناسب در اجرای مجازات‌های جایگزین حبس گفت: مجازات های جایگزین حبس یکی از راهکارهای تحقق همزمان اصلاح مجرمین و مجازات آنهاست. دکتر علی انتظاری در گفتگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، به سابقه مجازات‌های... 

آخرین موضوعات