همایش بزرگ مددکاران اجتماعی بانک ملی ایران برگزار شد

همایش بزرگ مددکاران اجتماعی بانک ملی ایران برگزار شد
ستما- همایش مددکاران اجتماعی بانک ملی ایران، با حضور مددکاران اجتماعی ادارات امور شعب سراسر کشور در مرکز آموزش شهر بابلسر برگزار شد.در این همایش آقای دشتی رئیس اداره کل رفاه بانک ملی ، مددکاری اجتماعی را حرفه ای انسانی و ارزشمند دانسته ، و از تلاشهای... 

آخرین موضوعات