شیوع ایدز در کودکان کار و خیابان

شیوع ایدز در کودکان کار و خیابان
دکتر مینو محرز گفت: طبق مطالعه‌ای که در گذشته انجام شده بیشترین میزان شیوع ایدز در کودکان کار و خیابان بین سنین 10 تا 18 سال است. وی با استناد به مطالعه‌ای که پیش از این در زمینه ابتلا به HIV/AIDS بر روی یکهزار کودک کار در تهران انجام شده، ادامه داد: از میان... 

آخرین موضوعات