رونمایی از قالب جدید پرتال تخصصی مددکاری اجتماعی ایران

رونمایی از قالب جدید پرتال تخصصی مددکاری اجتماعی ایران
روزگاران نه چندان دور عناصری مثل خانواده گسترده ،محله ،ارتباطات اجتماعی چهره به چهره و … در بین اقوام ایرانی فراوان بود. امروزه تغییرات اجتماعی خیلی از عناصر فوق را تحت تاثیر قرار داده است ،ارزشها تغییر یافته ،خانواده های گسترده بتاریخ سپرده شده... 

اظهارات دکتر جوادی در ارتباط با عوامل بزهکاری در برنامه شبکه دوم سیما

اظهارات دکتر جوادی در ارتباط با عوامل بزهکاری در برنامه شبکه دوم سیما
دکتر محمد حسین جوادی عضو هیئت مدیره انجمن مددکاران اجتماعی ایران امروز میهمان ویژه برنامه زنده باد زندگی بودند. ایشان در این برنامه که بصورت زنده از شبکه دوم سیما پخش شد ضمن کالبد شکافی علل و عوامل فردی و اجتماعی بزهکاری، بر نقش مددکاران اجتماعی در بستر... 

حضور “دکتر محمد حسین جوادی” عضو هیئت مدیره انجمن مددکاران اجتماعی در برنامه زنده باد زندگی

حضور “دکتر محمد حسین جوادی” عضو هیئت مدیره انجمن مددکاران اجتماعی در برنامه زنده باد زندگی
حضور “دکتر محمد حسین جوادی” عضو هیئت مدیره انجمن مددکاران اجتماعی در برنامه زنده باد زندگی شبکه ٢ امروز صبح ساعت ١٠/٢۵ دقیقه باموضوع بزهکاری نوجوانان و جوانان. ضمنا زمان بازپخش این برنامه ساعت ١٢/١۵ دقیقه شب خواهد بود.    

آخرین موضوعات