نگاهی به کتاب تازه منتشر شده کار عملی در مددکاری اجتماعی

نگاهی به کتاب تازه منتشر شده کار عملی در مددکاری اجتماعی
🔵 کتاب کار عملی در مددکاری اجتماعی انتشارات سنا ، با تاکید بر نحوه گزارش نویسی در مددکاری فردی و گروهی اخیرا منتشر شده است. این کتاب منبع بسیار مفیدی برای مددکاران اجتماعی بخصوص برای دانشجویان کارورز این رشته می تواند باشد.در دو بخش اول این کتاب به... 

مروری بر مقالات منتشر شده دکتر محمد رضا ایروانی در مجلات علمی پژوهی

مروری بر مقالات منتشر شده دکتر محمد رضا ایروانی در مجلات علمی پژوهی
دکتر محمد رضا ایروانی دکترای مددکاری اجتماعی و استادیار دانشگاه ازاد اسلامی خمینی شهر، در طول سالهای گذشته نسبت به اخذ پذیرش و انتشار مقالات متعدد علمی و پژهشی در مجلات معتبر بین المللی نموده اند که برگرفته از پژوهشهای میدانی و نیز نظری با موضوعات مختلف... 

سه منصب جدید دکتر محمد رضاایروانی در عرصه علمی و بین المللی

سه منصب جدید دکتر محمد رضاایروانی  در عرصه علمی و بین المللی
وب سایت تخصصی مددکاران اجتماعی– ارتقاء و کسب سه منصب علمی و بین المللی جدید توسط استاد گرانقدر و سخت کوش مددکاری اجتماعی ایران ، آقای دکتر محمد رضا ایروانی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی خمینی شهر اصفهان  را به جامعه علمی مددکاران اجتماعی ایران... 

عضویت دکتر ایروانی در انجمن پژوهشگران بین المللی آمریکا

عضویت دکتر ایروانی در انجمن پژوهشگران بین المللی آمریکا
دکتر محمد رضا ایروانی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد خمینی شهر و دکترای مددکاری به عضویت رسمی انجمن پژوهشگران بین المللی آمریکا در آمدند.انجمن پژوهشگران بین المللی آمریکاکه یکی از معتبرترین کانونهای علمی و پژوهشی دنیا به شمار می روند به پاس تلاشهای علمی... 

آخرین موضوعات