دیوار مهربانی، تلنگری بر فطرت پاک انسانی

دیوار مهربانی، تلنگری بر فطرت پاک انسانی
مدیر گروه رشته تحصیلی مددکاری اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی گفت: دیوار مهربانی که در سراسر کشور مورد استقبال مردم قرار گرفته در اصل پاسخ به نیاز فطری انسان ها به نیکی کردن است که از سوی خداوند در نهاد ما به ودیعه گذاشته شده است. محمد زاهدی اصل با بیان... 

آخرین موضوعات