کسی به داد مددکاران اجتماعی نمی‌رسد!

کسی به داد مددکاران اجتماعی نمی‌رسد!
اگر قوه قضاییه می‌‌گوید قانون باید در سراسر کشور رعایت شود و اگر شورای انقلاب فرهنگی در سه مقطع لیسانس، فوق‌لیسانس و دکترا این رشته را پیش‌بینی کرده است، چطور می‌شود لیسانس جامعه‌شناسی یا ادبیات را به‌عنوان مددکار به کار گمارده است. به گزارش سلامت... 

آخرین موضوعات