تبعات و پیامدهای منفی زندگی مجردی و استمرار تجرد

تبعات و پیامدهای منفی زندگی مجردی و استمرار تجرد
زندگی مجردی و استمرار تجرد در هر جامعه ای می تواند تبعات و پیامدهای منفی بر جای بگذارد. یکی از این پیامدهای منفی به این خاطر است که یک برنامه ریزی جدی برای اوقات فراغت جوانان وجود ندارد که می تواند یکی از عوامل مهم درگیری با آسیب های اجتماعی باشد. از انواع... 

فعالیت انجمن مددکاری اجتماعی در 20 استان کشور

فعالیت انجمن مددکاری اجتماعی در 20 استان کشور
ایجاد انجمن مددکاری اجتماعی در 20 استان، ثبت سرود مددکار اجتماعی، جشنواره زوجین مددکار، جشنواره ایده های برتر اجتماعی و … از جمله مباحثی است که در گفتگوی رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران با مهر عنوان شد. سید حسن موسوی چلک در حاشیه بازدید از انجمن... 

آخرین موضوعات