تلاش برای استخدام 2000 مددکار اجتماعی در مراکز بهداشت و درمان

تلاش برای استخدام 2000 مددکار اجتماعی در مراکز بهداشت و درمان
در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار سایت تخصصی مددکاران اجتماعی عنوان شد: تلاش برای استخدام 2000 نفر مددکار اجتماعی در شبکه های بهداشت و درمان رئیس انجمن علمی مددکاری اجتماعی  با اشاره به تلاشهای انجام شده در راستای جذب و اشتغال مددکاران اجتماعی به رایزنی جدید... 

آخرین موضوعات