بدون تدبیر شیوع ایدز بحرانی‌تر می‌شود

بدون تدبیر شیوع ایدز بحرانی‌تر می‌شود
رئیس انجمن مدددکاران اجتماعی ایران با اشاره به اینکه شرایط اجتماعی و فرهنگی کشور مانع از پذیرش بیماری ایدز می‌شود، گفت: اگر تدبیر نکنیم شیوع بیماری ایدز بحرانی‌تر می‌شود. بدون تدبیر شیوع ایدز بحرانی‌تر می‌شود به گزارش افکارخبر، حسن موسوی‌چلک اظهار... 

آخرین موضوعات