آگاهی اجتماعی بیشتر، بستر مشارکت را در جامعه فراهم می‌کند

آگاهی اجتماعی بیشتر، بستر مشارکت را در جامعه فراهم می‌کند
حسن موسوی‌چلک در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، در خصوص تعریفی از سرمایه اجتماعی و عناصر آن اظهار داشت: سرمایه اجتماعی تعریف‌های خرد و کلان بسیاری دارد اما تعریف فراگیری که سایر تعاریف را پوشش دهد، مشتمل بر ارزش‌های اخلاقی، روابط، تعاملات،... 

لزوم ایجاد گرایش‌های متعدد در رشته مددکاری

لزوم ایجاد گرایش‌های متعدد در رشته مددکاری
حسن موسوی چلک در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به مأموریت‌های حرفه مددکاری در دو بخش و نقش آن در ایجاد نظم اجتماعی، اظهار داشت: مأموریت‌های این حرفه به صورت کمک به ارتقای مستمر کیفیت زندگی مردم و توسعه شاخص‌های سلامت اجتماعی... 

آخرین موضوعات