گفتگوی رئیس جمهور متنخب پیش از پیروزی در انتخابات

گفتگوی رئیس جمهور متنخب پیش از پیروزی در انتخابات
حسن روحانی، رییس جمهور منتخب مردم ایران پیش از انتخابات ریاست جمهوری گفت و گویی فرهنگی با مجله چلچراغ داشته است. به گزارش انتخاب، متن کامل این گفت و گو را در ادامه بخوانید: جناب آقای روحانی، جوانی‌تان را چطور گذراندید؟ چقدر جوانی کردید؟ من از 12 سالگی... 

آخرین موضوعات