یک انتصاب جدید و تقدیر از رئیس سازمان بهزیستی

یک انتصاب جدید و تقدیر از رئیس سازمان بهزیستی
ریاست محترم سازمان بهزیستی کشور جناب آقای دکتر هاشمی سلام علیکم بدینوسیله مراتب سپاس و قدردانی خود را از انتصاب شایسته جناب آقای دکتر حبیب الله مسعودی فرید، بعنوان معاونت امور اجتماعی کشور اعلام می نمایم. بی شک سواد آکادمیک ، دیدگاههای مبتنی بر رویکردهای... 

آخرین موضوعات