ضرورت ادغام اجتماعی معتادان بهبود یافته

ضرورت ادغام اجتماعی معتادان بهبود یافته
رئیس کارگروه پژوهشی انجمن مددکاران گفت: یکی از ضرورت‌ها برای معتادان بهبود یافته، پس از ترخیص از اردوگاه، محیط درمانی و ادغام آنها در فعالیت‌های اجتماعی است. مهدی سروی همپا در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم‌، ضمن اعلام مطلب فوق، اظهار... 

آخرین موضوعات