اول باید سیستم تشکیل خانواده را درست کنیم

اول باید سیستم تشکیل خانواده را درست کنیم
رئیس کارگروه پژوهشی انجمن مددکاران ایران با اشاره به تبلیغات ضعیف در زمینه فرزندآوری گفت: کجا تبلیغ کردیم که وجود فرزند در تحکیم روابط زناشویی و سلامت والدین موثر است؟ لذا باید در دوران نامزدی حداقل ۱۰ تا ۱۵ جلسه به این موضوع پرداخت. مهدی سروی همپا در... 

آخرین موضوعات