مددکاری اجتماعی یک رشته دانشگاهی مبتنی بر عمل است

مددکاری اجتماعی یک رشته دانشگاهی مبتنی بر عمل است
عضو هیات علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران: مددکاری اجتماعی یک رشته دانشگاهی مبتنی بر عمل است برنامه “گفت و گوی اجتماعی” با موضوع مددکاری اجتماعی از شعار تا واقعیت با حضور سید محمدحسین جوادی عضو هیات علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی... 

آخرین موضوعات