استاد متخصص مطالعات زنان نداریم

استاد متخصص مطالعات زنان نداریم
رئیس انجمن مطالعات زنان از نقاط ضعف این رشته را عدم وجود استاد متخصص در آن عنوان کرد و گفت: ما در هیچ کدام از دانشگاه هایمان استادی که متخصص در این رشته باشد را نداریم. به گزارش خبرگزاری مهر، بررسی رشته مطالعات زنان به عنوان مهمترین رشته دانشگاهی مرتبط... 

«مطالعات زنان» در دانشگاه «علامه طباطبایی»

«مطالعات زنان» در دانشگاه «علامه طباطبایی»
رشته مطالعات زنان یک دوره مطالعات میان‌رشته‌ای است که به نحوی با دروس علوم پایه ارتباط دارد. در این رشته سعی بر این است تا بینش صحیح و غیرجانبدارانه‌ای از جایگاه زن در هستی و جهان امروز به صورت علمی و آکادمیک و با توجه به مطالعات تطبیقی ارایه شود. براساس... 

آخرین موضوعات