رشته کارشناسی جامعه شناسی تا پایان تابستان سال جاری ساماندهی می شود.

رشته کارشناسی جامعه شناسی تا پایان تابستان سال جاری ساماندهی می شود.
رئیس کارگروه علوم اجتماعی شورای تحول و ارتقای علوم انسانی اعلام کرد: رشته کارشناسی جامعه شناسی تا پایان تابستان سال جاری ساماندهی می شود. غلامرضا جمشیدی‌ها، در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین اقدامات کارگروه علوم اجتماعی شورای تحول و ارتقای علوم... 

آخرین موضوعات