تغییر الگوی مصرف مواد مخدر، عامل رشد HIV/ایدز در آینده

تغییر الگوی مصرف مواد مخدر، عامل رشد HIV/ایدز در آینده
رییس انجمن مددکاری اجتماعی ضمن هشدار نسبت به تغییر الگوی مصرف مواد مخدر به سمت هروئین، گفت: غالبا مصرف هروئین به صورت تزریقی است و همین موضوع سبب می‌شود به دلیل استفاده از سرنگ‌های آلوده رشد HIV/ایدز در آینده افزایش یابد. سید حسن موسوی چلک ضمن حضور در... 

آخرین موضوعات