سامانه رصد آسیبها امسال راه اندازی می شود

سامانه رصد آسیبها امسال راه اندازی می شود
به گزارش خبرنگار ایلنا، مجید رضازاده رئیس مرکز توسعه پیشگیری سازمان بهزیستی در نشست خبری امروز خود با بیان اینکه سلامت موضوعی گسترده و علمی است که از عهده یک یا دو وزارتخانه خارج است، گفت: ارتقای سلامت نیاز به عزم ملی و همکاری تمام دستگاه‌ها دارد که... 

آخرین موضوعات