رضایت زناشویی؛احساسات عینی از خشنودی،رضایت و لذات

رضایت زناشویی؛احساسات عینی از خشنودی،رضایت و لذات
رضایت زناشویی؛احساسات عینی از خشنودی،رضایت و لذات تجربه شده توسط زن یا شوهر است که همه ابعاد زندگی را تحت الشعاع قرار می دهد.رضایت یک خصوصیت فردی برای زن و شوهر محسوب می شود. عوامل موثر بر رضایتمندی زناشویی  1- سن ازدواج 2- مدت زمان ازدواج 3- فرزندان 4-... 

آخرین موضوعات