همایش مددکاری اجتماعی و مطالبه گری اجتماعی در خراسان شمالی برگزار شد

همایش مددکاری اجتماعی و مطالبه گری اجتماعی در خراسان شمالی برگزار شد
همایش انجمن مددکاران اجتماعی ایران شعبه خراسان شمالی، در مورخ ۵ اردیبهشت و با حضور مسئول محترم انجمن مددکاران اجتماعی استان خراسان شمالی، مدیرکل سازمان بهزیستی استان، ریاست محترم مرکز علمی کاربردی بهزیستی و تأمین اجتماعی استان به همراه مدیران دستگاههای... 

مطالبه گری یک مهارت است و نیاز به آموزش و یادگیری دارد

مطالبه گری یک مهارت است و نیاز به آموزش و یادگیری دارد
باید قبول داشت که وظیفه حاکمان یک جامعه فراهم نمودن زمینه های ایجاد رفاه اجتماعی، عدالت اجتماعی، امنیت و آسایش برای آحاد جامعه است. در نگاهی به وضعیت کشورهای توسعه یافته شاهد آن هستیم آنچه که توانسته تأثیر زیادی در رشد و توسعه این کشورها داشته، ارتقاء... 

آخرین موضوعات