سومین گزارش میزگرد مجازی گروه بزرگ مددکاری اجتماعی ایران در تلگرام

سومین گزارش میزگرد مجازی گروه بزرگ مددکاری اجتماعی ایران در تلگرام
بدینوسیله سومین گزارش مباحثه گروهی مددکاران اجتماعی در “گروه بزرگ مددکاران اجتماعی ایران در تلگرام” جهت مطالعه کاربران محترم وبسایت نمایه می گردد. قابل به ذکر است مشروح خلاصه مباحثه های گروهی صرفاً به منظور انتقال ایده ها و کیفیت تبادل افکار و هم... 

سالمندان در آرزوی چتر رفاه اجتماعی

سالمندان در آرزوی چتر رفاه اجتماعی
نتایج سرشماری سال 90 نشان می‌دهد، سیاست‌های کنترل موالید عمده ترین تغییری که در ساختار جمعیت به‌وجود آورد کاهش جمعیت جوان به 23درصد بود، یعنی جمعیت ایران از جوانی به سمت میانسالی می‌رود اما آنچه در این میان نگرانی کارشناسان جمعیتی را بیشتر می‌کند... 

رفاه اجتماعی مرفه نیست!

رفاه اجتماعی مرفه نیست!
سیدحسن موسوی‌چلک، رئیس انجمن مددکاران ایران ضمن انتقاد از شیب اندک افزایش بودجه بخش رفاه اجتماعی در بودجه‌های سالانه، این بخش را به همراه آموزش و پرورش جزو فقیرترین و مظلوم‌ترین بخش‌های کشور عنوان کرده و می‌گوید: در لایحه بودجه سال آینده رفاه کمتر... 

آخرین موضوعات