روز جهانی مددکاری اجتماعی سال ۲۰۲۲ چه روزی است؟

روز جهانی مددکاری اجتماعی سال ۲۰۲۲ چه روزی است؟
روز جهانی مددکاری لجتماعی سال ۲۰۲۲ چه روزی است؟ روز جهانی مددکاری اجتماعی که سومین سه شنبه ماه مارس سال میلادی می باشد در سال ۲۰۲۲، این روز ۱۵ مارس مصادف با ۲۴ اسفند ماه سال ۱۴۰۰ خواهد بود. شعار روز جهانی مددکاری اجتماعی برای سال جدید میلادی با تمرکز... 

آخرین موضوعات