گزارش تصویری جشن روز مددکار اجتماعی در گیلان

گزارش تصویری جشن روز مددکار اجتماعی در گیلان
پس از آغاز همایش خانم راد مسئول انجمن در استان به ارائه شمه ای ازنحوه عملکرد انجمن پرداخته و ضمن برشمردن فعالیتهای صورت گرفته از نقش و وظیفه خطیر مددکاران اجتماعی در تثبیت جایگاه حقیقی حرفه مددکاری اجتماعی نام برده و با اعلام آمادگی برای همکاری چند... 

آخرین موضوعات