تالیف و چاپ کتاب زبان تخصصی مددکاری اجتماعی

تالیف و چاپ کتاب زبان تخصصی مددکاری اجتماعی
تقدیم به جامعه مددکاران اجتماعی تالیف و چاپ کتاب زبان تخصصی مددکاری اجتماعی توسط  دکتر کاظم قجاوند و همکارانشان را تبریک عرض نموده و آرزوی سلامتی از جانب حق تعالی را برای این بزرگواران خواستاریم.   زبان تخصصی مددکاری اجتماعی مولفان: قاسم قجاوند علیرضا... 

آخرین موضوعات