سرانجام زنان کارتن‌خواب چه می‌شود؟

سرانجام زنان کارتن‌خواب چه می‌شود؟
جمع‌آوری زنان کارتن‌خواب که تعدادی از آنها معتاد هستند و تعدادی بی‌سرپناه، در زیباسازی ظاهر شهری بسیار با اهمیت است. اما جمع‌آوری این افراد آنها را به کدام ناحیه شهر سوق می‌دهد؟ زنانی که به دلیل آسیب‌های اجتماعی، بی‌خانمان شده‌اند آیا فقط باید... 

آخرین موضوعات