ازدواج زشت‌ترین مرد با زیباترین زن+تصویر

ازدواج زشت‌ترین مرد با زیباترین زن+تصویر
موسی مندلسون پدر بزرگ آهنگساز شهیر آلمانی، انسانی زشت و عجیب الخلقه بود. قدّی بسیار کوتاه و قوزی بد شکل بر پشت داشت. موسی روزی در هامبورگ با تاجری آشنا شد که دختری بسیار زیبا و دوست داشتنی به نام فرمتژه داشت. آفتاب : موسی در کمال ناامیدی، عاشق آن دختر شد،... 

آخرین موضوعات