ایران عضو کمیته سازمان ملل فدراسیون جهانی مددکاران اجتماعی شد

ایران عضو کمیته سازمان ملل فدراسیون جهانی مددکاران اجتماعی شد
تهران – ایرنا – رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران از عضویت این انجمن در کمیته سازمان ملل فدراسیون جهانی مددکاران اجتماعی خبر داد و گفت: همچنین ایران برای میزبانی بیست وهفتمین نشست منطقه‌ای مددکاری اجتماعی آسیا و اقیانوسیه در سال ۲۰۲۳ انتخاب... 

آخرین موضوعات