انتقاد از عدم تشکیل سازمان نظام مددکاری در کشور

انتقاد از عدم تشکیل سازمان نظام مددکاری در کشور
رئیس انجمن  مددکاران اجتماعی ایران با بیان اینکه به نظر می‌رسد با توجه به شعار دولت مبنی بر استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی، شکل‌گیری سازمان نظام مددکاری می‌تواند باعث شود امور تخصصی مربوط به این حوزه اعم از نظارت و آموزش به شکل موثرتری پیش برود، گفت:... 

طرح سازمان نظام مددکاری اجتماعی

طرح سازمان نظام مددکاری اجتماعی
موسوی چلک در بخش دیگری از گفت‌وگویش با ایسنا در زمینه طرح سازمان نظام مددکاری اجتماعی، اظهار کرد: این طرح در آذرماه در مجلس اعلام وصول شد و در دی ماه در کمیسیون اجتماعی و بهداشت مجلس مورد بررسی قرار گرفت، اما از آنجایی که طرح ناظر بر سازمان‌های غیردولتی... 

آخرین موضوعات