سازگاری، مهارتی برای تحلیل درست موقعیت

سازگاری، مهارتی برای تحلیل درست موقعیت
بسیار شنیده ایم که نسل فعلی کم تحمل شده است. معمولاً این نسل وقتی دنیا طبق میلش نباشد، تلاش نمی کند چیزی را تغییر دهد یا تحملش را بالا ببرد بلکه سعی می کند راه فرار در پیش بگیرد و خود را به اصطلاح از مهلکه نجات دهد. نکته این جاست که این کم طاقتی و ناسازگاری... 

آخرین موضوعات