برگزاری کلاسهای آموزشی آشنایی با مواد مخدر و پیامدهای آن در پایگاه خدمات اجتماعی اسلام آباد کرج

برگزاری کلاسهای آموزشی آشنایی با مواد مخدر و پیامدهای آن در پایگاه خدمات اجتماعی اسلام آباد کرج
پایگاه خدمات اجتماعی در منطقه اسلام آباد شهرستان کرج همزمان با هفته مبارزه با مواد مخدر کلاسهای آموزشی” آشنایی با مواد مخدر و پیامدهای آن ” برگزار کرد. در راستای اهداف و سیاست های اداره کل بهزیستی البرز در حوزه کاهش آسیب های اجتماعی و پیشگیر ی از... 

آخرین موضوعات