آسیب‌های اجتماعی ناشی از ضعف عملکرد مدیران است

آسیب‌های اجتماعی ناشی از ضعف عملکرد مدیران است
ما یک بحران بیشتر در کشور نداریم آن نیز بحران مدیریت است/ طلاق در دو دوره ۵ سال ابتدایی و ۵ سال بعد از ازدواج بیش از سایر زمان‌ها رخ می‌دهد. ایلنا: رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران گفت: تمامی آسیب‌های موجود در جامعه ناشی از عملکرد مدیران... 

آخرین موضوعات