سرمایه اجتماعی تاثیر گذار بر ایجاد تشکل‌های داوطلبانه

سرمایه اجتماعی تاثیر گذار بر ایجاد تشکل‌های داوطلبانه
  به گزارش خبرگزاری فارس سرهنگ رضا غنی‌لو در یادداشتی به بررسی شعار هفته ناجا و جایگاه سرمایه اجتماعی در پلیس پرداخته است. وی در یادداشت خود آورده: فرمانده ناجا در شعار هفته نیرو انتظامی در سال 91 را «سرمایه اجتماعی اساس اقتدار ما» اعلام کردند و ما... 

آخرین موضوعات