سرمایه اجتماعی؛ حلقه مفقوده در توانمندسازی زنان سرپرست خانوار

سرمایه اجتماعی؛ حلقه مفقوده در توانمندسازی زنان سرپرست خانوار
مفهوم سرمایه اجتماعی اگرچه پیشینه ای به قدمت جامعه شناسی کلاسیک در اروپا دارد؛ اما مفهومی است که معنا و مفهوم بسیط خود را در دوران معاصر با مطرح شدن مباحثی همچون: جامعه مدنی، توسعه، مشارکت همگانی و نهادهای مدنی بدست آورده است. سرمایه اجتماعی خاصیت... 

جایگاه مددکاران اجتماعی در افزایش سرمایه اجتماعی

جایگاه مددکاران اجتماعی در افزایش سرمایه اجتماعی
فعالیتهای مددکاران اجتماعی موجب ارتقاء امنیت اجتماعی در جامعه می شود. بحث سرمایه اجتماعی برای اولین مرتبه در سال ۱۹۱۹ در مقاله‌ای توسط هنیفن از دانشگاه ویرجینیای غربی مطرح شد. سرمایهء اجتماعی مجموعه معینی از ارزشها و هنجارهای غیررسمی است که اعضاء... 

ثروتی که به جیب‌مان نمی‌رود-ایزدپور

ثروتی که به جیب‌مان نمی‌رود-ایزدپور
یک جامعه شناس سمنانی، گفت: سرمایه اجتماعی یکی از اجزای ثروت ملت‌ها برای دستیابی به توسعه پایدار است. علیرضا ایزد پور در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، منطقه سمنان، افزود: سرمایه اجتماعی مجموعه‌ای از شبکه‌ها، هنجارها و ارزش‌هایی... 

آخرین موضوعات