موانع فرزندخواندگی در ایران

موانع فرزندخواندگی در ایران
پذیرش سرپرستی کودکان بی سرپرست اگرچه رفتاری مورد پسند در جامعه ایران تلقی می شود اما نبود حمایت های مشاوره ای و روانشناسی و وجود نگرش های نامناسب فرهنگی باعث بروز چالش های رفتاری میان خانواده ها و این کودکان می شود. فرزندخواندگی یعنی اعطای سرپرستی کودکان... 

بررسی لایحه «سلب سرپرستی کودک از والدین بی‌صلاحیت»

بررسی لایحه «سلب سرپرستی کودک از والدین بی‌صلاحیت»
خانواده، اولین و مهم‌ترین نهاد جامعه است. بدیهی است که الفبای کودکی‌ تا قدم گذاشتن در مسیرهای متفاوت در خانواده آغاز می‌شود. افراد بخش زیادی از زندگی خود را در خانواده حضور دارند و آنچه نهاد خانواده را مهم‌تر و قابل توجه و تامل می‌کند، امنیت در خانواده... 

آخرین موضوعات