برگزاری همایش تخصصی بررسی راهکارهای ارتقاء سلامت اجتماعی کودکان

برگزاری همایش تخصصی بررسی راهکارهای ارتقاء سلامت اجتماعی کودکان
استاد حوزه و دانشگاه گفت: موضوعات مرتبط با آسیب های اجتماعی در کودکان باید توسط کارشناسان بررسی و شناسایی شود و در خانواده، مدارس، دانشگاهها، تعلیم و تربیت اسلامی و دینی عملیاتی و اجرایی شود. به گزارش خبرنگار مهر، همایش تخصصی بررسی راهکارهای ارتقاء... 

آخرین موضوعات