سه رشته انسانی فعلا اسلامی شدند

سه رشته انسانی فعلا اسلامی شدند
بر اساس بازنگری‌های صورت گرفته برای اسلامی کردن رشته‌های علوم انسانی در دانشگاه علامه طباطبایی تاکنون 3 رشته دانشگاهی به طور کامل بازنگری شده و به تایید وزارت علوم رسیده است و 7 رشته دیگر نیز در این دانشگاه مورد بازنگری قرار گرفته و در انتظار اخذ تایید... 

آخرین موضوعات