حساسیت‌های حاکمیتی درباره ایدز کم شده است

حساسیت‌های حاکمیتی درباره ایدز کم شده است
رئیس انجمن مددکاری ایران جزو آن دسته متخصصان و محققانی است که هر بار فرصت کند نسبت به وضعیت رو به رشد بیماری ایدز در ایران هشدار می‌دهد. هشدارهایی که با نگاه مددکارانه آمیخته است و هر بار نسبت به پاک کردن صورت مسئله با برخوردهای سلبی و انتظامی هشدار می‌دهد... 

تبعات و پیامدهای منفی زندگی مجردی و استمرار تجرد

تبعات و پیامدهای منفی زندگی مجردی و استمرار تجرد
زندگی مجردی و استمرار تجرد در هر جامعه ای می تواند تبعات و پیامدهای منفی بر جای بگذارد. یکی از این پیامدهای منفی به این خاطر است که یک برنامه ریزی جدی برای اوقات فراغت جوانان وجود ندارد که می تواند یکی از عوامل مهم درگیری با آسیب های اجتماعی باشد. از انواع... 

آخرین موضوعات