سکونت ۱۱ میلیون نفر در سکونتگاه‌های غیررسمی

سکونت ۱۱ میلیون نفر در سکونتگاه‌های غیررسمی
رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران با اشاره به زندگی حدود ۱۱ میلیون نفر در سکونتگاه‌های غیررسمی و حاشیه‌ای، گفت: نمی‌توان با رویکرد بولدوزری و تخریب این مناطق و جابجایی اجباری مردم موضوع سکونتگاه‌های غیررسمی را حذف کرد. سید حسن موسوی چلک در گفت‌وگو... 

آخرین موضوعات