ازدواج موقت مورد پذیرش جامعه نیست، ولی…

ازدواج موقت مورد پذیرش جامعه نیست، ولی…
بحث ازدواج موقت، بحث پیچیده‌ای است. در ماده «۱۰۷۵» قانون مدنی، ازدواج موقت در قوانین ایران به رسمیت شناخته‌ شده است. شرایط و ارکان اساسی نکاح منقطع (ازدواج موقت) عبارتند از شرایط صحت نکاح دائم به اضافه تعیین مدت مشخص و تعیین مهر معین برای زن. موانع ازدواج... 

انتقاد از عدم تشکیل سازمان نظام مددکاری در کشور

انتقاد از عدم تشکیل سازمان نظام مددکاری در کشور
رئیس انجمن  مددکاران اجتماعی ایران با بیان اینکه به نظر می‌رسد با توجه به شعار دولت مبنی بر استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی، شکل‌گیری سازمان نظام مددکاری می‌تواند باعث شود امور تخصصی مربوط به این حوزه اعم از نظارت و آموزش به شکل موثرتری پیش برود، گفت:... 

ریاست سازمان بهزیستی هیچ‌گاه به یک مددکار نرسید

ریاست سازمان بهزیستی هیچ‌گاه به یک مددکار نرسید
  جامعه مجموعه افرادی است که از روح و جان بهره می‌برند. این افراد علاوه بر زندگی اقتصادی و سیاسی، جنبه‌ای دیگر را دارند که به اجتماع مربوط می‌شود. فرد در اجتماع به‌دنیا می‌آید، بزرگ می‌شود، کار می‌کند و زندگی را ادامه می‌دهد. اگر این اجتماع دارای... 

آخرین موضوعات