۲ میلیون و ۶۰۰ هزار زن سرپرست خانوار در کشور وجود دارد

۲ میلیون و ۶۰۰ هزار زن سرپرست خانوار در کشور وجود دارد
یک متخصص و پژوهشگر حوزه مددکاری با بیان اینکه ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار زن سرپرست خانوار در کشور وجود دارد گفت: ۴۳درصد زنان سرپرست خانوار در دو دهک پایین درآمدی هستند. دکتر سید محمد حسین جوادی، متخصص و پژوهشگر در حوزه مددکاری در کارگاه آموزشی زنان سرپرست خانوار... 

سمت جدید دکتر جوادی و انتظارات مددکاران اجتماعی

سمت جدید دکتر جوادی و انتظارات مددکاران اجتماعی
وب سایت تخصصی مددکاران اجتماعی – همانطوریکه در خبرها نیز شنیدید طی حکمی از سوی دکتر وحیده نگین، سرپرست موسسه آموزش عالی بهزیستی کشور، سید محمد حسین جوادی به سمت “معاون آموزشی و پژوهشی ” موسسه آموزش عالی علمی کاربردی بهزیستی کشور منصوب شد.با توجه... 

معاون آموزشی پژوهشی موسسه آموزش عالی علمی کاربردی بهزیستی کشور منصوب شد

معاون آموزشی پژوهشی موسسه آموزش عالی علمی کاربردی بهزیستی کشور منصوب شد
در حکمی از سوی دکتر وحیده نگین، سرپرست موسسه آموزش عالی بهزیستی کشور، سید محمد حسین جوادی به سمت “معاون آموزشی و پژوهشی ” موسسه آموزش عالی علمی کاربردی بهزیستی کشور منصوب شد. به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل در حکم انتصاب معاون آموزشی و پژوهشی... 

راه اندازی پرتال تخصصی مددکاری اجتماعی ایران

راه اندازی پرتال تخصصی مددکاری اجتماعی ایران
روزگاران نه چندان دور عناصری مثل خانواده گسترده ،محله ،ارتباطات اجتماعی چهره به چهره و … در بین اقوام ایرانی فراوان بود. امروزه تغییرات اجتماعی خیلی از عناصر فوق را تحت تاثیر قرار داده است ،ارزشها تغییر یافته ،خانواده های گسترده بتاریخ سپرده شده... 

آخرین موضوعات