روز جهانی مددکاری اجتماعی سال ۲۰۲۲ چه روزی است؟

روز جهانی مددکاری اجتماعی سال ۲۰۲۲ چه روزی است؟
روز جهانی مددکاری لجتماعی سال ۲۰۲۲ چه روزی است؟ روز جهانی مددکاری اجتماعی که سومین سه شنبه ماه مارس سال میلادی می باشد در سال ۲۰۲۲، این روز ۱۵ مارس مصادف با ۲۴ اسفند ماه سال ۱۴۰۰ خواهد بود. شعار روز جهانی مددکاری اجتماعی برای سال جدید میلادی با تمرکز... 

نگاهی مقایسه ای شعار روز جهانی مددکاری اجتماعی در سالهای گذشته

نگاهی مقایسه ای شعار روز جهانی مددکاری اجتماعی در سالهای گذشته
فدراسیون بین المللی مددکاری اجتماعی هر سال در نکوداشت روز و ماه جهانی مددکاری اجتماعی ، متناسب با وضعیت اجتماعی و اقتصادی جهان، شعار و موضوع خاصی مطرح می نماید که در سرتاسر جهان متناسب با ان موضوع ، مراسمهای خاصی برگزار می شود. در این قسمت مروری داریم... 

آخرین موضوعات