شعار سال ۲۰۲۱ مددکاران اجتماعی تعیین شد

شعار سال ۲۰۲۱ مددکاران اجتماعی تعیین شد
شعار سال ۲۰۲۱ مددکاران اجتماعی تعیین شد سید حسن موسوی چلک روز دوشنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود: هر سال شعار جهانی توسط جامعه مددکاری اجتماعی جهان انتخاب می‌شود که شعار امسال به یاد نلسون ماندلا و با تاکید بر دانش بومی با عنوان «من هستم، چون... 

آخرین موضوعات