واکنش یک مددکار اجتماعی به گزارش روزنامه جام جم درباره اورژانس اجتماعی

واکنش یک مددکار اجتماعی به گزارش روزنامه جام جم درباره اورژانس اجتماعی
امروز مورخ یکم اردیبهشت 95، روزنامه جام جم، گزارشی با عنوان “اورژانس اجتماعی در کما“ را بعنوان تیتر اول خود به انتشار رساند. طرح صورت مسأله در این گزارش اگرچه لازم و شایسته بود اما در بیان علل و پرداختن به راهکارها، آنچنان که انتظار می رفت رفتار... 

وقتی کسی می میرد …

وقتی کسی می میرد …
اینکه ما ملت مرده پرستی هستیم و همیشه وقتی همه چیز تمام می شود یاد تقدیر و تشکر میفتیم یا اینکه ما ملت نژادپرستی هستیم که نمی دانیم چطور با مهاجران رفتار کنیم و هزار اینکه ی دیگر، مسأله این ها نیست. مسأله این هم نیست که سیستم قضایی و کیفری ما کارکرد مناسبی... 

حمایت از حقوق بشر برای همگان و مددکار اجتماعی، یکی از همگان است!

حمایت از حقوق بشر برای همگان و مددکار اجتماعی، یکی از همگان است!
از سری مقالات کارزار رسانه ای “فرسودگی شغلی” ، “مشاغل سخت”، “سیاستگذاری”، “رفاه اجتماعی”، “گرایش”…. حتما افرادی که در حرفه های توانبخشی به ویژه مددکاری اجتماعی درحال تحصیل و اشتغال هستند، با کلیدواژه های فوق آشنایی زیادی دارند. کلیدواژه هایی... 

آخرین موضوعات