صدور کارتهای هوشمند شناسایی برای معتادان

صدور کارتهای هوشمند شناسایی برای معتادان
مدیرعامل جمعیت خیریه تولدی دوباره با اعلام ایجاد «بانک اطلاعات ویژه معتادان مراکز اقامتی کوتاه مدت» گفت: بدین ترتیب کارت‌های هوشمند 16 رقمی برای هر معتاد پذیرش شده در مراکز وابسته به جمعیت تولدی دوباره صادر می‌شود که در این کارت‌ها تمام اطلاعات فرد... 

آخرین موضوعات