طلاق عاطفی خانواده‌ها را تهدید می‌کند

طلاق عاطفی خانواده‌ها را تهدید می‌کند
با بررسی روند فعلی اوضاع خانواده‌ها می‌توان به وضوح مشاهده کرد که ارتباط عاطفی میان فرزندان و والدین و حتی همسران با یکدیگر به شدت کاهش یافته است. این مساله به ویژه در شرایطی که تورم افزایش پیدا میکند بیشتر به چشم میخورد به طوری که با افزایش قیمتها مرد... 

آخرین موضوعات