اصلی ترین عامل پرخاشگری در کودکان کشف شد

اصلی ترین عامل پرخاشگری در کودکان کشف شد
پرخاشگری وسیله‌ای رفتاری است در جهت رسیدن به هدفی که معمولا در کودکان از این روش استفاده می‌کنند. مسعود رستگار روانشناس در گفتگو با خبرنگار کلینیک باشگاه خبرنگاران گفت: کودکان در 12 ماهگی وقتی با هم هستند شروع به ابراز رفتار پرخاشگرانه آنها غالبا به... 

آخرین موضوعات