ثروتی که به جیب‌مان نمی‌رود-ایزدپور

ثروتی که به جیب‌مان نمی‌رود-ایزدپور
یک جامعه شناس سمنانی، گفت: سرمایه اجتماعی یکی از اجزای ثروت ملت‌ها برای دستیابی به توسعه پایدار است. علیرضا ایزد پور در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، منطقه سمنان، افزود: سرمایه اجتماعی مجموعه‌ای از شبکه‌ها، هنجارها و ارزش‌هایی... 

آخرین موضوعات